ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КРУМКА ШАРОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Документи за българското националноосвободително движение в югославските архиви. — Исторически преглед, 1965, № 5, 130–136.