ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

МАРГАРИТА ХУБЕНОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Електронна идентификация на заявителите на административни услуги. — Съвременно право, 2017, № 1, 35–50.