ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРГАРИТА ХУБЕНОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Електронна идентификация на заявителите на административни услуги. — Съвременно право, 2017, № 1, 35–50.