ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ДИАНА ХАРАЛАНОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Осемдесет години Национален военноисторически музей. — Известия на Националния военноисторически музей, 1996, № 11, 5–17.