ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЛОРИ ФЕЛДМАНБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Дейността на американските представители за освобождаване на мисионерката Елен Стоун. — Исторически преглед, 1978, № 3, 65–79.