ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВАСИЛКА ТЪПКОВА-ЗАИМОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Дубровнишкият архив и неговото значение за българската история. — Исторически преглед, 1965, № 6, 124–130.

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.