ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ИЛИЯ ТОДЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Създаване на Българо-католическата гимназия в Одрин. — Исторически преглед, 1987, № 1, 85–90.