ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЙОАНИС ТЕОХАРИДИССВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Установяване на османско владичество и османско феодално земевладение в Кипър. — Исторически преглед, 1978, № 3, 22–41.