ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ТЕОФИЛ ТЕОФИЛОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Създаване и начално развитие на Българското радио (1929–1934 г.). — Исторически преглед, 1978, № 3, 55–65.