ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НАДЯ ТАНКОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Щрихи към портрета на теоретиците на модерната архивистика — Самуел Мюлер, Йохан Фейт и Робърт Фруин. — Балканистичен форум, 2006, № 1–3, 388–397.