ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЛИЛИ СТОЕВАСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Приложение на количествени методи в историческите изследвания. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 43–47.