ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ДИМИТЪР СПАСОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Проблеми, свързани с внедряването на Единната държавна система за деловодство. — Архивен преглед, 1979, № 2, 13–16.