ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ХЕЛЕН САМЮЕЛЗФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА СТАТИИ

Кой контролира миналото. — Архивен преглед, 1990, № 3, 16–29.