ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

В. ПРИВАЛОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Въпроси по опазването на принтерните текстове. — Архивен преглед, 2002, № 1–2, 31–34.