ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РАДКА ПЕНЧЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивите и обществото. — Във: Библиотеки, четене, комуникации. 7–ма национална научна конференция, В. Търново 21–22 ноември. Велико Търново, 2008, 330–334.