ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИЛКО ПЕНЕЛОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Специални библиотеки в България до Втората световна война. — Годишник на Софийския университет. Философски факултет, 2015, № 7, 93–169.