ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

БОЯН ПЕНЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Начало на Българското възраждане. София: Издателска къща «Кама». 2005. 107 с.