ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ПЕНКА ПЕЙКОВСКААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Будапещенският столичен архив (Възникване и развитие, структура, документи за българската история). — Архивен преглед, 1990, № 2, 65–75.