ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВИРЖИНИЯ ПАСКАЛЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Документи за българската история във виенските архиви. — Исторически преглед, 1964, № 4, 151–154.