ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КОНСТАНТИН ПАНДЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Политически искания и програми на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско (1878–1912). — Исторически преглед, 1980, № 6, 21–49.