ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Илинденско-Преображенското въстание и българската прогресивна общественост. — , 1978, № 3, 3–21.