ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПЛАМЕН ПАВЛОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Залезът на Първото българско царство (1015–1018). София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1999. 96 с.

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.