ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РОЗМАРИ МОРИССВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Северна Европа нахлува в Средиземноморието 900–1200 г. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 82–128.