ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ХРИСТИНА МИРЧЕВАСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Руската федерация в динамичния свят на най-новото време (историко-политологическо изследване). София: Издателство «Везни — 4». Б. д.. 336 с.