ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЯНИ МИЛЧАКОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Тайната, тялото, шифърът и дипломацията: знаци и литературни фикции. — Любословие, 2011, № 11, 38–45.