ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АНГЕЛИКА МЕНЕ-ХАРИЦАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивите и архивистиката в Германия на прага на 21–ви век. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 60–71.