ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МИЛКА МАНОВА-ЯНАКИЕВАСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Искри от древността. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1973. 256 с.