ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПЕТЪР МАЛИЦКИСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Християнската църква. Т. I. Превод от руски език: М. Попов. София: Издателство «ГАЛ-ИКО». 2001. 232 с.