ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МЕРСИЯ МАГДЕРМОТБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Апостола на свободата. Превод от английски език: И. Градинаров. София: Издателство на Централния комитетна Димитровския комсомолски младежки съюз «Народна младеж». 1970. 342 с.