ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

КУЙО КУЕВАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Издателство «Наука и изкуство». 1979. 224 с.