ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЗЕНОН КОСИДОВСКИСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Когато слънцето беше бог. Превод от полски език: Методи Методиев. Варна: Книгоиздателство «Георги Бакалов». 1977. 348 с.