ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЛЕ КОЛСРУДАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Еволюция на основните принципи на експертизата — сравнителен анализ. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 107–115.