ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РИЧАРД КЕСНЕРАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Автоматизация на информационната дейност — необходим ли е архивистът в учреждението на бъдещето. — Архивен преглед, 1986, № 4, 69–75.