ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДЖОН КЕЛИСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Кратка история на западната теория на правото. Превод от английски език: Ю. Михайлов. София: Издателство «Рива». 1998. 336 с.