ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ВЕРНЕР КЕЛЕРСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Библейски събития. Второ издание. Превод от немски език: Варненски и Преславски митрополит Йосиф. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1993. 392 с.