ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЕЛЕНА КАРАБОЙЧЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Език и стил на документите. — Архивен преглед, 1979, № 4, 32–35.