ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРСЕЛ КАМПЕНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивистът в условията на фирмата. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 23–32.