ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

МАРСЕЛ КАМПЕНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивистът в условията на фирмата. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 23–32.