ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЛЮБКА ИЛИЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Застрахователен фонд на Централния държавен исторически архив. — Архивен преглед, 1979, № 2, 29–33.