ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВЕЛИН ИВАНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 122–142.