ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АНТОАНЕТА ЗАПРЯНОВА-ТОДОРОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

За постгутенберговото поколение. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 16–25.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

За развитието на помощните исторически дисциплини в България (1973–1988). — Архивен преглед, 1989, № 2, 142–148.