ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ТОДОР ЖИВКОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Тодор Живков срещу някой лъжи. Паралелни етюди. София: Издателство «Делфин прес». 1993. 190 с.