ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

САШКА ЖЕЧЕВАДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Съединението и Сръбско-българската война 1885 г. през погледа на баварската дипломация. — Известия на държавните архиви, 2005, № 89, 141–199.