ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДМИТРИЙ ЕРЕМЕЕВСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Турция в средните векове и ново време. Превод от руски език: Р. Мутафчиева. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1998. 264 с.