ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

С. ЕГОРОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Съвременни заплахи пред архивните документи. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 79–88.