ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

С. ЕГОРОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Съвременни заплахи пред архивните документи. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 79–88.