ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЖОРЖ ДЮБИСВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Състояние на уединение: XI–XIII в. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 240–260.