ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДРАГОМИР ДРАГАНОВСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Политически системи през XX век. София: Издателска къща «Свят. Наука». 1998. 180 с.