ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДОБРИН ДОБРИНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Българската армия в Първата световна война (1915–1918). Кратък енциклопедичен справочник. София: Издателство на Министерство на отбраната «Св. Георги Победоносец». 1995. 184 с.