ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АННА ДИНЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивното дело в Канада през втората половина на ХХ в! — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 52–61.