ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДИМИТЪР ДИМИТРОВСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.