ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АНИ ДАНЧЕВА-ВАСИЛЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Възобновяване и укрепване на българската държава (1186–1197 г.). — Исторически преглед, 1985, № 9, 37–53.