ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Ново сведение за средновековната история на България и за Кирил Философ. — Исторически преглед, 1985, № 9–10, 84–86.